Tuesday, June 2, 2009

Pembangunan manusia konsep 'QS'


Post artikel sebelum ini saya memfokuskan isu pembangunan masyarakat. Sebagai alternatifnya bagi pembangunan yang berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah, ingin dikongsi bersama karangan dasar-dasar yang ditetapkan oleh As-syahid Imam Hassan Al-Banna :-

~ Ketuhanan (rabbani)

~ Mengangkat martabat manusia

~ Mengesahkan wujudnya hari pembalasan

~ Melaungkan ikatan persaudaraan seluruh manusia

~ Mengajak kaum lelaki dan wanita supaya bangkit bersama. Mengisytiharkan kerjasama dan kesaksamaan antara lelaki dan wanita serta menggariskan peranan masing-masing secara terperinci.

~ Menjamin kestabilan masyarakat dengan cara memperakui hak-hak untuk hidup, memiliki harta, bekerja, sihat tubuh badan, bebas, berilmu, keselamatan setiap individu dan hak menentukan sumber pendapatan.

~ Mengawal dua naluri manusia iaitu naluri menjaga keselamatan nyawa dan naluri menjaga kesinambungan zuriat, di samping mengatur keperluan mulut dan seks.

~ Tegas dalam memerangi jenayah yang sebenar

~ Memelihara perpaduan umat Islam dan menghapuskan segala bentuk dan punca yang membawa perpecahan.

~ Mewajibkan umat Islam melaksanakan jihad demi menegakkan prinsip kebenaran yang diketengahkan oleh sistem ini.

~Meletakkan negara sebagai wakil kepada gagasan (fikrah) ini dan bertindak sebagai penjaga gagasan ini. Negara ini juga bertanggungjawab mencapai matlamat gagasan ini dalam sebuah masyarakat dan kemudian menyampaikan gagasan ini ke seluruh manusia.

Wahai sahabat-sahabatku...

Kita generasi muda yang bakal menjadi pemimpin negara.

Maka, selayaknya persiapkan dirimu untuk menjadi pemimpin yang membangunkan rakyat (ummah) berlandaskan Al-Quran dan as-sunnah...

Kerana kemenangan akan menjadi milik ISLAM!!

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfiman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang (manusia) khalifah di atas muka bumi"... Al-Baqarah, ayat 30

No comments: